1. Grundlæggende bestemmelser
Disse generelle vilkår og betingelser regulerer forholdet mellem leverandør og kunde mellem Quantum Trade, s.r.o. (sælger og leverandør) og dets  kunder (kunde). Skriftlige aftaler mellem deltagere har forrang over disse generelle vilkår og betingelser. Forholdet mellem kunden og leverandøren er altid underlagt den gældende lovgivning i Slovakiet.

2. Salgsobjekt
Salgsemnet er alle varer, der er anført i tilbuddet fra e-shoppen (www.suarakarya-online.com).

3. Annullering af ordrer Oprettede ordrer
kan annulleres efter gensidig aftale mellem begge parter. I tilfælde af en ordre via et af de elektroniske kommunikationsmidler kan kunden returnere ordren inden for 7 dage fra datoen for modtagelsen uden at give nogen grund. Betingelsen er en intakt indre emballage af de leverede varer (rør, kop, dispenser osv.) og en åbenlyst ubeskadiget etiket på den indre emballage, herunder den kasse, hvori det kosmetiske produkt er placeret. Leverandøren er berettiget til at opkræve kunden et annulleringsgebyr på op til 50% af varens pris til dækning af målrettet afholdte omkostninger til sikring af varen.

4. Betalingsbetingelser og overdragelse af ejerskab
Betaling af varer foretages af kunden: 

  • Sikker online betaling med kreditkort via en sikker betalingsgateway fra en tredjepart – autoriseret behandler af onlinebetalinger (PayPal osv.)
  •  ved overførsel til leverandørens konto med fast løbetid
Risikoen for beskadigelse af varerne overgår til kunden på modtagelsestidspunktet. Varerne bliver først kundens ejendom efter betaling af den fulde pris til leverandøren.

5. Reklamation og reklamation
Leverandøren er ansvarlig for leveringens fuldstændighed og korrekthed for at overholde ordren. Kunden er forpligtet til ved modtagelse af varerne at kontrollere dens mængde, fuldstændighed, korrekthed, integritet af leveringen og ved at overtage bekræfter rigtigheden af leveringen. Hvis leveringen ikke er i orden, er kunden forpligtet til at angive dette på Air Waybill. Hvis leveringens art og størrelse ikke tillader det eller under transport med transport, service eller post, er det muligt at klage over leveringens fuldstændighed og korrekthed senest 5 kalenderdage fra modtagelsesdatoen. Garantiperiode for skjulte fejl, funktionalitet osv. Den er fastsat til 12-24 måneder fra datoen for fremstilling af varerne, medmindre garantiperioden udtrykkeligt er angivet andet på fakturaen, leverings- eller garantikortet. Leverandøren skal udstede en faktura, betalingsbevis eller følgeseddel med garantibetingelser med angivelse af salgsdato, garantiperiodens specifikke længde, typen og antallet af produkter af de bestilte varer. Reklamationen skal altid indgives skriftligt med angivelse af specifikationen af de reklamationerede varer, en beskrivelse af manglen, nummer og dato for ordren, følgesedlen eller fakturaen og påviseligt leveres sammen med den påståede vare til leverandøren. Garantien dækker ikke fejl og skader forårsaget af manglende overholdelse af brugsanvisningen, manglende udførelse af normal brugervedligeholdelse, ændringer af varerne uden leverandørens tilladelse, forkert transport eller opbevaring. Garantien dækker ikke naturlig slitage. Garantibetingelserne er bindende for leverandøren, hvis kunden ikke er i restance med betalingen af varerne. Hvis leverandøren finder, at reklamationen er uberettiget, vil omkostningerne forbundet med at fastslå skadens omfang og udbedre den blive opkrævet fuldt ud af kunden. Kunden skal returnere varerne til leverandøren, helst i den originale emballage, der funktionelt erstatter den originale emballage. Klageprocessen begynder umiddelbart efter modtagelse af kundens klage og informerer om den forventede dato for behandling af klagen, normalt inden for 5 dage efter modtagelsen. Leverandøren er berettiget til at yde garantiservice for brug af tredjemand. Kunden har ret til at returnere de bestilte varer, hvis der er tale om et kosmetisk produkt, inden for 30 dage fra købsdatoen uden at give en grund. Dette gælder, når: a) højst 50 % af den angivne mængde af det returnerede kosmetiske produkt forbruges, og produktet returneres i originalemballagen b) produktet sendes til leverandørens adresse med en kopi af købsbeviset (faktura, betalingsbevis, ordreoversigt med nummer), c) produktet er blevet behørigt betalt på forfaldstidspunktet. Omkostningerne ved at sende et sådant kosmetisk produkt til leverandøren afholdes af kunden. Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, skal leverandøren inden for 14 arbejdsdage sende et beløb for det returnerede kosmetiske produkt svarende til den pris, som kunden købte det kosmetiske produkt til (eksklusive porto og andre forsendelsestjenester) minus transaktionsgebyrer, der opkræves af transaktionsorganisationen.

6. Afsluttende bestemmelser

Ved at bestille varer (oprette og sende en ordre) accepterer kunden disse generelle vilkår og betingelser. Eventuelle krav fra kunden, der ikke er i overensstemmelse med leverandørens generelle vilkår og betingelser, skal aftales på forhånd og bekræftes ved skriftlig aftale mellem begge parter,  ellers betragtes de som ugyldige.

Disse forretningsbetingelser er gældende fra 1.1.2023.


Close Menu
×
×

Cart