1. Perussäännökset
Nämä yleiset ehdot säätelevät toimittaja-asiakassuhteita Quantum Trade, s.r.o. (myyjä ja toimittaja) ja sen  asiakkaiden (asiakas) välillä. Osallistujien väliset kirjalliset sopimukset ovat etusijalla näihin yleisiin ehtoihin nähden. Asiakkaan ja toimittajan välisiin suhteisiin sovelletaan aina Slovakian voimassa olevaa lainsäädäntöä.

2. Myynnin kohde
Myynnin kohteena ovat kaikki verkkokaupan tarjouksessa luetellut tavarat (www.suarakarya-online.com).

3. Tilausten peruuttaminen Luodut tilaukset
voidaan peruuttaa molempien osapuolten yhteisellä sopimuksella. Jos tilaus tehdään jollakin sähköisellä viestintävälineellä, asiakas voi palauttaa tilauksen 7 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta syytä ilmoittamatta. Ehtona on toimitettujen tavaroiden (tuubi, kuppi, annostelija jne.) ehjä sisäpakkaus ja selvästi vahingoittumaton etiketti sisäpakkauksessa, mukaan lukien laatikko, johon kosmeettinen valmiste on sijoitettu. Toimittajalla on oikeus veloittaa asiakkaalta peruutusmaksu, joka on enintään 50% tuotteen hinnasta kattamaan tarkoituksellisesti tavaran kiinnittämisestä aiheutuneet kustannukset.

4. Maksuehdot ja omistusoikeuden siirto
Tavaroiden maksamisen suorittaa asiakas: 

  • Turvallinen verkkomaksu luottokortilla kolmannen osapuolen suojatun maksuyhdyskäytävän kautta – valtuutettu verkkomaksujen käsittelijä (PayPal jne.)
  •  siirtämällä toimittajan tilille, jolla on kiinteä maturiteetti
Tavaroiden vahingoittumisriski siirtyy asiakkaalle sen vastaanottohetkellä. Tavaroista tulee asiakkaan omaisuutta vasta sen jälkeen, kun toimittajalle on maksettu täysi hinta.

5. Reklamaatio ja takuu
Toimittaja vastaa toimituksen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta tilauksen noudattamiseksi. Asiakas on velvollinen tarkistamaan tavaroiden vastaanottamisen yhteydessä sen määrän, täydellisyyden, oikeellisuuden, toimituksen eheyden ja ottamalla haltuunsa vahvistaa toimituksen oikeellisuuden. Jos toimitus ei ole kunnossa, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä lentorahtikirjassa. Jos toimituksen luonne ja koko eivät salli sitä tai kuljetuksen aikana kuljetuspalvelulla tai postilla, on mahdollista valittaa toimituksen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta viimeistään 5 kalenteripäivän kuluessa vastaanottopäivästä. Takuuaika piileville virheille, toiminnallisuudelle jne. Se asetetaan 12-24 kuukaudeksi tavaroiden valmistuspäivästä, ellei takuuaikaa ole nimenomaisesti mainittu laskussa, toimituksessa tai takuukortissa. Toimittajan on annettava lasku, maksutosite tai lähetysluettelo, jossa on takuuehdot, joissa ilmoitetaan myyntipäivä, takuuajan tarkka pituus, tilattujen tavaroiden tuotteiden tyyppi ja lukumäärä. Reklamaatio on aina tehtävä kirjallisesti, ja siinä on mainittava reklamatun tavaran erittely, virheen kuvaus, tilauksen, lähetysluettelon tai laskun numero ja päivämäärä, ja se on todistettavasti toimitettava yhdessä reklamatun tavaran kanssa toimittajalle. Takuu ei kata vikoja ja vahinkoja, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalin käyttäjän huollon laiminlyönnistä, tavaroiden muuttamisesta ilman toimittajan lupaa, virheellisestä kuljetuksesta tai varastoinnista. Takuu ei kata luonnollista kulumista. Takuuehdot sitovat toimittajaa, jos asiakkaalla ei ole maksurästejä tavaran maksamisessa. Jos toimittaja katsoo, että valitus on perusteeton, vahingon laajuuden määrittämiseen ja korjaamiseen liittyvät kustannukset veloitetaan asiakkaalta kokonaisuudessaan. Asiakkaan on palautettava tavarat toimittajalle, mieluiten alkuperäisessä pakkauksessa, joka korvaa toiminnallisesti alkuperäisen pakkauksen. Reklamaatioprosessi alkaa välittömästi asiakkaan valituksen vastaanottamisen jälkeen ja ilmoittaa valituksen arvioidusta käsittelypäivästä yleensä 5 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Toimittajalla on oikeus tarjota takuupalvelua kolmansien osapuolten käyttöön. Asiakkaalla on oikeus palauttaa tilatut tavarat, jos kyseessä on kosmeettinen valmiste, 30 päivän kuluessa ostopäivästä syytä ilmoittamatta. Tätä sovelletaan, jos: a) enintään 50 prosenttia palautetun kosmeettisen valmisteen ilmoitetusta määrästä kulutetaan ja valmiste palautetaan alkuperäisessä pakkauksessaan; b) tuote lähetetään toimittajan osoitteeseen kopion kanssa ostotodistuksesta (lasku, maksutosite, tilauksen yleiskatsaus ja sen numero), c) tuote on maksettu asianmukaisesti eräpäivänä. Tällaisen kosmeettisen valmisteen toimittajalle lähettämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas. Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, toimittajan on lähetettävä palautetusta kosmeettisesta valmisteesta 14 työpäivän kuluessa summa, joka on yhtä suuri kuin hinta, jolla asiakas osti kosmeettisen valmisteen (ilman postikuluja ja muita kuljetuspalveluja) vähennettynä tapahtumaorganisaation veloittamilla palvelumaksuilla.

6. Loppusäännökset

Tilaamalla tuotteita (luomalla ja lähettämällä tilauksen) asiakas hyväksyy nämä yleiset ehdot. Kaikki Asiakkaan vaatimukset, jotka eivät ole näiden Toimittajan yleisten ehtojen mukaisia, on sovittava etukäteen ja vahvistettava molempien osapuolten kirjallisella sopimuksella,  muuten ne katsotaan pätemättömiksi.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa 1.1.2023 alkaen.


Close Menu
×
×

Cart